Revisie BMC Moerdijk vraagt meer tijd

Sinds begin mei vindt een grote revisie plaats van energiecentrale BMC Moerdijk. De oorspronkelijke planning was dat de onderhoudswerkzaamheden in de derde week van juni afgerond zouden worden en dat de installatie dan weer kon worden opgestart. Wij moeten nu melden dat de installatie waarschijnlijk pas begin juli opgestart zal worden. Dit heeft consequenties voor de verwerkingscapaciteit van pluimveemest.

 

Na 10 jaar productie is het noodzakelijk dat belangrijke onderdelen van de installatie van BMC Moerdijk worden geïnspecteerd en gereviseerd zodat de installatie tot in elk geval 2029 verder kan. Met de voorbereidingen van deze grote revisie zijn we al in 2016 gestart.

 

Bij de geplande uitgebreide inspectie van de turbine is gebleken dat er helaas meer werkzaamheden noodzakelijk zijn dan verwacht. Deze werkzaamheden zijn erg complex en moeten heel nauwkeurig worden uitgevoerd. Onze inschatting is dat we hierdoor 2 tot 3 weken vertraging oplopen en dat de centrale begin juli weer met de verwerking van pluimveemest kan beginnen. 

 

BMC Moerdijk verwerkt 9.000 ton pluimveemest per week, dit is 1/3 van het totale aanbod op de Nederlandse pluimveemestmarkt. Om ook tijdens de grote revisie de verplichtingen jegens de pluimveehouders die lid zijn van Coöperatie DEP na te komen hebben we onder andere geïnvesteerd in een nieuwe opslag voor 20.000 ton pluimveemest op het terrein van BMC Moerdijk. Kees de Regt, algemeen directeur van BMC Moerdijk “Nu onze verwerkingscapaciteit langer dan gepland niet beschikbaar is, raken deze en andere opslagen vol en zullen we extra opslaglocaties moeten vinden om de mest bij pluimveehouders te kunnen blijven ophalen. Wij zijn ons ervan bewust dat deze vertraging ook de nodige impact zal hebben op andere partijen in de pluimveesector zoals pluimveehouders, transporteurs, intermediairs. Wij blijven ons maximaal inspannen om de noodzakelijke grote revisie inclusief extra werkzaamheden zo spoedig mogelijk af te ronden zodat BMC Moerdijk opnieuw jarenlang op betrouwbare wijze pluimveemest kan verwerken”.    

Terug naar overzicht