Verwerkingscapaciteit fipronilmest BMC Moerdijk omlaag

Energiecentrale BMC Moerdijk heeft sinds het uitbreken van de fipronilcrisis ruim 17.000 ton fipronilmest verwerkt, op aanwijzing van het ministerie van Economische Zaken en de NVWA. Samen met onze logistieke partner Orgafert levert BMC daarmee een maximale bijdrage aan het verwijderen van verontreinigde mest bij getroffen pluimveehouders. Ondanks de inspanningen is een wachtlijst ontstaan. Deze willen we graag nog voor het einde van het jaar wegwerken. Wanneer dat gebeurd is, heeft BMC de met het ministerie besproken hoeveelheid fipronilmest die zij in 2017 kan verwerken, verwerkt. Nieuwe aanmeldingen van fipronilmest worden nog wel aan de wachtlijst toegevoegd maar wij kunnen deze mest niet meer in 2017 verwerken.

 

Toelichting

Onze centrale heeft dit najaar te maken met tussentijds onderhoud, in de aanloop naar een grondige revisie in 2018. Tijdens zo’n revisie wordt onze centrale geheel stilgelegd. De planning van de werkzaamheden is gemaakt ruim vóórdat de fipronilcrisis zich openbaarde.


Onderhoud en revisie hebben grote gevolgen voor de totale hoeveelheid pluimveemest die BMC kan verwerken. Terwijl wij onze contractuele verplichtingen -de mest bij onze vaste leveranciers op te halen- gewoon dienen na te komen. Begin 2018 zal BMC daarom opnieuw bekijken welke mogelijkheden we in het nieuwe jaar hebben om fipronilmest te verwerken.

 

Nu BMC de huidige verwerkingscapaciteit voor fipronilmest noodgedwongen moet beperken, omdat we de ontstane wachtlijst voor het einde van het jaar willen wegwerken, wordt eens temeer duidelijk dat er behoefte is aan alternatieven.

 

Tot slot

BMC Moerdijk is een energiecentrale waar uitsluítend pluimveemest wordt verwerkt. Wij kennen de pluimveesector goed en we voelen ons verbonden met pluimveehouders. We begrijpen daarom dat dit bericht ongemak veroorzaakt. Toch zal BMC er alles aan blijven doen om zoveel als mogelijk te helpen bij de verwerking van verontreinigde pluimveemest. 

Terug naar overzicht