Impact

BMC Moerdijk werkt -sinds de ingebruikname in 2008- consequent aan het verbeteren van het milieu. Door de productie van groene elektriciteit, de reductie van CO- en ammoniakemissies en door mineralen als fosfor en kalium geschikt te maken voor hergebruik. Energiecentrale BMC werkt energie op door jaarlijks een-derde van de in Nederland geproduceerde pluimveemest te verbranden. BMC ondersteunt én initieert onderzoek naar de effecten die verschillende manieren van pluimveemest verwerken hebben op het milieu.

 

Onderzoek CE Delft (2017)

Op verzoek van BMC Moerdijk bracht onderzoeksbureau CE Delft in kaart wat de milieueffecten zijn van 9 verschillende manieren waarop pluimveemest  -van de kip tot en met de akker-  kan worden gebruikt. CE Delft richt zich enerzijds op organische stof, stikstof, fosfor en kalium. Anderzijds zijn -voor elk van de manieren waarop pluimveemest wordt verwerkt- alle effecten voor het milieu in kaart gebracht. CE Delft concludeert dat de productie van elektriciteit, voor het milieu de meest aantrekkelijke manier is om pluimveemest te verwerken. 


Downloads:

LCA thermische conversie pluimveemest BMC Moerdijk door CE Delft

Landbouwkundige waarde (on)bewerkte pluimveemest door NMI

 

Onderzoek KU Leuven (2014)

Eerder al deed de Katholieke Universiteit Leuven onderzoek naar de milieueffecten van het gebruik van pluimveemest voor het opwekken van elektriciteit. Hoewel het onderzoek van KU Leuven beperkter van opzet is, komen de onderzoekers tot vergelijkbaar positieve conclusies over de milieu-impact van het gebruik van pluimveemest voor de opwekking van elektriciteit.


Downloads:

Electricity from poultry manure: a cleaner alternative to direct land application door Pieter Billen, José Costa, Liza van der Aa, Jo Van Caneghem, Carlo Vandecasteele.
Duurzame energie en materialen uit pluimveemest door Pieter Billen, Jo Van Caneghem, Carlo Vandecasteele