Na de verwerking van pluimveemest tot groene energie blijft er as over. Deze as wordt al jarenlang naar tevredenheid gebruikt als meststof. Hiermee zorgt de akkerbouwer voor de toevoer van voedingsstoffen en het behoud van de bodemvruchtbaarheid. Dit is belangrijk voor een goede oogst. Met de thermische conversie van pluimveemest en de productie van deze effectieve meststof – een alternatief voor kunstmest – draagt BMC Moerdijk bij aan een circulaire landbouw.

PK-meststof met secundaire nutriënten en spoorelementen

Het thermisch verwerken van pluimveemest heeft meerdere voordelen. Naast de productie van duurzame elektriciteit levert het nog een waardevol product op: een meststof met 10% fosfaat en 13% kalium. Hiernaast bestaat de samenstelling van de meststof uit secundaire nutriënten zoals calcium en magnesium, en spoorelementen zoals zwavel, ijzer, zink, mangaan en koper. Deze hygiënische, geconcentreerde en anorganische meststof kan uitstekend worden gebruikt als duurzaam alternatief voor kunstmest en werkt zowel op korte als lange termijn.
* Diagram is gebaseerd op de gemiddelde samenstelling 2022

Hover for accurate data

De PK-meststof is hygiënisch, geurloos en volledig vrij van ongewenste organische componenten dankzij de hoge temperatuur waarop we pluimveemest verwerken.

Constante kwaliteit

De PK-meststof heeft een constante kwaliteit doordat BMC Moerdijk enkel pluimveemest verwerkt. Deze pluimveemest komt van bedrijven die voldoen aan de EU-eisen voor het houden van pluimvee. Na inspectie en ontvangst wordt de geleverde pluimveemest eerst goed gemengd. Hierna wordt deze mest in een gecontroleerd proces thermisch verwerkt bij een temperatuur van meer dan 850 °C gedurende 2 seconden. Vervolgens wordt de PK-meststof apart opgeslagen zodat kruisbesmetting met pluimveemest wordt uitgesloten. Periodiek wordt de kwaliteit van zowel de pluimveemest als de PK-meststof onderzocht door een extern laboratorium die hiervoor Europese goedgekeurde methoden voor de analyse van meststoffen gebruikt.

Toepassing

De meststof is geschikt om direct op het akkerland te gebruiken voor de teelt van onder andere graan, aardappelen, maïs, suikerbieten en koolzaad. De waardevolle sporenelementen bevorderen daarnaast de groei van het gras op weilanden. De meststof is ook bruikbaar als grondstof voor de productie van op maat gemaakte meststoffen. Vanuit de haven van Moerdijk – met uitstekende verbindingen over de weg, het water en spoor – leveren we de geconcentreerde meststof aan klanten in diverse Europese landen.

Onderzoek landbouwkundige effectiviteit

Onderzoek door onder andere Wageningen Environmental Research (WENR) laat zien dat de werking van onze pluimveemest-as vergelijkbaar is met kunstmest. Tijdens deze onderzoeken is de effectiviteit van onze meststof vergeleken met enkele referentiemeststoffen, door het uitvoeren van een groot aantal potproeven. Als testgewassen werden raaigras en sperziebonen gebruikt.

Geïnteresseerd in onze PK-meststof?

We vertellen u graag over de mogelijkheden en voorwaarden!

Neem contact op met Kris Botte

Veelgestelde vragen

Hoe goed werkt de as?

Uit onderzoek door onder andere Wageningen Environmental Research (WENR) blijkt dat de werking vergelijkbaar of zelfs beter is dan de onderzochte referentiemeststoffen zoals triplesuperfosfaat (TSP) en kaliumchloride (KCl). De rapportages van deze onderzoeken zijn hier te downloaden.

Is het product veilig te gebruiken?

De as is dankzij de hoge temperaturen (meer dan 850 °C) volledig vrij van ziektekiemen en ongewenste organische componenten. De toepassing dient uiteraard te geschieden binnen de reguliere goede landbouwpraktijken.

Hoe wordt de as geleverd?

De as wordt in Moerdijk in bulk geleverd. Onze productie-installatie en opslaglocatie is gunstig gelegen in de haven van Moerdijk met uitstekende verbindingen over het water, de weg en het spoor.