BMC Moerdijk ondersteunt én initieert onderzoek om de milieuwinst te vergroten. Dit doen we samen met diverse initiatiefnemers en partners, zoals Shell en Van Iperen/Pure Green Agriculture.

CO₂-afvang

Het afvangen, opslaan en/of opnieuw gebruiken van CO₂ draagt bij aan het verminderen van klimaatverandering. Shell heeft de innovatieve Solid Sorbent Technology ontwikkeld voor het afvangen van CO₂ uit rookgassen. Deze technologie moet leiden tot een kostenreductie en emissiereductie vergeleken met bestaande technologieën. Samen met partners ontwierp en bouwde Shell een proefinstallatie, waarmee dagelijks één ton CO₂ afgevangen kan worden. In 2020 is deze installatie verplaatst van Oostenrijk naar BMC Moerdijk en daarna tot 2022 opnieuw in gebruik genomen.

Duurzame nitraatmeststof

In pluimveemest zit stikstof in de vorm van ammoniak en ureum. Samen met Van Iperen onderzoeken we de mogelijkheid om deze uit de pluimveemest te halen voordat ze in ons proces worden verwerkt. Met de technologie Greenswitch van Van Iperen – waarvoor ze recent de Greentech Award ontvingen – kan van de stikstof uit organische reststromen een nitraatmeststof geproduceerd worden. Via een compleet nieuwe techniek zetten bacteriën de ammoniumoplossing om in een nitraatoplossing. Deze wordt met membraantechnologie dan verder geconcentreerd tot het eindproduct kaliumnitraat. Dit is een duurzaam alternatief voor gangbare stikstofkunstmest waarvoor bij de productie veel energie nodig is. De verwachting is dat hiermee binnen enkele jaren alle gebruikte vloeibare nitraatmeststoffen voor de glastuinbouw op deze circulaire manier geproduceerd kunnen worden.