Energiecentrale BMC Moerdijk zorgt dagelijks voor de productie en betrouwbare levering van groene elektriciteit, waarmee we zorgen voor een grote leveringszekerheid van elektriciteit. Het produceren doen we door middel van de thermische conversie van een derde van de pluimveemest die in Nederland geproduceerd wordt. Hiermee dragen we ons steentje bij aan de energietransitie.

Van pluimveemest naar groene stroom

Onze energiecentrale is de grootste centrale in Europa die grootschalig pluimveemest omzet in groene stroom. We vermijden hiermee de inzet van fossiele brandstoffen voor de productie van elektriciteit. Door afregelvermogen ter beschikking te stellen en op verzoek kortstondig minder elektriciteit te leveren, dragen we bij aan de stabiliteit van het Nederlandse elektriciteitsnet.

Reductie van CO₂-uitstoot

Energiecentrale BMC Moerdijk produceert bruto tot 290.000.000 kWh duurzame energie per jaar. Dit is voldoende voor het elektriciteitsverbruik van alle leverende pluimveehouders én tot wel 45.000 huishoudens. Met het produceren van al deze duurzame energie dragen we bij aan het verlagen van de CO₂-uitstoot en het realiseren van de doelstellingen van het Energieakkoord.

Ruim vijf huishoudens kunnen een heel jaar lang voorzien worden van groene elektriciteit, door de levering en verwerking van één vrachtwagen pluimveemest!

Betrouwbaar

Onze elektriciteitsproductie gaat dag en nacht door, ongeacht de weersomstandigheden. BMC Moerdijk levert zo bij aan de duurzame elektriciteitsproductie en een hoge leveringszekerheid.

Altijd in balans

Op het elektriciteitsnet moeten vraag en aanbod continu in balans zijn. Dit is de taak van netbeheerder TenneT. Overschotten of tekorten kunnen leiden tot uitval van het netwerk en tot schade aan milieu en economie. Om de balans te houden gebruikt TenneT onder andere mogelijkheden van marktpartijen om tijdelijk extra elektriciteit te produceren of af te nemen. Ook BMC Moerdijk kan hiervoor ingezet worden. We dragen daarmee bij aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet en het voorkomen van uitval.

Garanties van Oorsprong & Better Biomass-keurmerk

BMC Moerdijk produceert groene stroom en voor elk megawattuur (MWh) dat we produceren, krijgen we van VertiCer een certificaat, ook wel Garantie van Oorsprong (GvO) genoemd. Deze GvO wordt als digitaal certificaat afgegeven aan de afnemer van door ons geproduceerde elektriciteit, PZEM Energy Company BV. Het certificaat kan vervolgens verkocht worden aan een Europese energieleverancier. Uiteindelijk kan het aantal uitgegeven certificaten in Europa nooit hoger zijn dan de werkelijke hoeveelheid duurzaam geproduceerde energie. Sinds 2018 is BMC Moerdijk gecertificeerd met het Better Biomass-keurmerk (NTA8080) en wordt dit keurmerk aan de GvO toegevoegd. Dit keurmerk toont aan dat de biobrandstof die wij verwerken, voldoet aan internationale duurzaamheidscriteria. Daarmee heeft niet alleen onze pluimveemest, maar ook onze opgewekte elektriciteit het Better Biomass-keurmerk.