Levenscyclusanalyse door CE Delft

Onderzoeksbureau CE Delft vergeleek de milieueffecten van de thermische conversie van pluimveemest met zeven andere toepassingen in een levenscyclusanalyse. Hierbij werd de impact in kaart gebracht en vergeleken, van alle stappen vanaf het pluimveebedrijf tot en met de eindtoepassing. Deze studie toont aan dat het inzetten van pluimveemest voor thermische conversie het meest aantrekkelijk is. CE Delft geeft aan dat er nog meer winst valt te behalen, bijvoorbeeld door (rest)warmte nuttig toe te passen en de stikstof te recyclen.

Downloads

Vergelijking waarde (verwerkte) pluimveemest door het Nutriënten Management Instituut

Aanvullend op het onderzoek van CE Delft beoordeelde het Nutriënten Management Instituut (NMI) in 2016 de eindproducten van veelgebruikte toepassingen en verwerkingsmethoden van pluimveemest. Hierbij werd gekeken naar hun waarde en toepassing voor de landbouw. Uit de resultaten is gebleken dat de onderzochte pluimveemestproducten, in zowel onbewerkte als bewerkte vorm, goede basismeststoffen zijn.

Downloads

Effectiviteit PK-meststof door Wageningen Environmental Research (WENR)

Pluimveemest-as heeft een vergelijkbare agronomische (landbouwkundige) effectiviteit als kunstmest, blijkt uit onderzoek van WENR. In 2015 zijn hiervoor potproeven uitgevoerd. In 2017 zijn de resultaten van de potproeven vergeleken met andere al gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken. Uit deze onderzoeken blijkt dat de as van pluimveemest een effectief alternatief voor kunstmest is.

Downloads

Karakterisatie en toepassingen pluimveemestas door KU Leuven

Onderzoekers van de KU Leuven hebben in 2018-2019 onderzocht op welke manieren de bestandsdelen van pluimveemestas ook hergebruikt en benut kunnen worden. Bijvoorbeeld als grondstof voor veevoer of bouwmaterialen. Uit het onderzoek blijkt dat andere toepassingen zeker mogelijk zijn, maar dat er nu nog verschillende technische en wettelijke belemmeringen zijn.

Lees meer