BMC Moerdijk verwerkt dag en nacht pluimveemest. Hierdoor hebben pluimveehouders afzetzekerheid en wordt de pluimveemest veilig en duurzaam verwerkt. Dankzij de productie van groene stroom levert dit een forse reductie op van de uitstoot van fossiele CO₂.

Betrouwbare en veilige verwerking

Pluimveehouders kunnen zich volledig focussen op de productie van vlees of eieren doordat BMC Moerdijk afzetzekerheid biedt. Ook in crisissituaties. We verwerken de mest 24/7 in een gecontroleerd en betrouwbaar proces en produceren groene stroom en een hygiënische, effectieve PK-meststof. Dat de mest direct wordt opgehaald heeft een positief effect op de algehele bedrijfshygiëne op het pluimveebedrijf. Aandacht voor de kwaliteit van pluimveemest – zoals het drogestofpercentage – bevordert bovendien het leefklimaat van de kip.

Alle leverende pluimveehouders produceren evenveel energie als hun eigen elektriciteitsverbruik, plus het verbruik van tot maar liefst 45.000 huishoudens. Daar zijn zij en wij trots op!

Efficiënte en flexibele logistiek, ruime opslagmogelijkheden

Dagelijks zorgen onze leveranciers voor de aanvoer van pluimveemest. Elk transport heeft een uniek nummer en is uitgerust met een goedgekeurd volgsysteem. Dit maakt een transport volledig traceerbaar en controleerbaar voor onszelf en de overheid. Ook wegen we elke vracht en meten we, door middel van een monster, of de mest voldoet aan de kwaliteitseisen. De goedgekeurde mest lossen we in onze opslagruimte. In totaal heeft BMC Moerdijk twee opslagruimtes op het eigen terrein. Dankzij onze opslagmogelijkheden en een flexibele en betrouwbare logistiek is de pluimveehouder verzekerd dat de pluimveemest wordt opgehaald.

Samen voor groene energie

Met één ton mest produceert onze energiecentrale 600 kWh netto aan groene energie. Om het proces in de energiecentrale goed te laten verlopen, is er voldoende mest nodig. Dit komt gemiddeld neer op 1.250 ton mest per dag. Ook de kwaliteit van de mest is cruciaal. Hoe verser de mest, hoe beter. Zo produceren de leverende pluimveehouders samen de groene energie die ze zelf aan elektriciteit verbruiken, plus het verbruik van tot maar liefst 45.000 huishoudens. Door de reductie van CO₂- en ammoniakemissies dragen we samen bij aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen voor 2030.

Samenwerking met Coöperatie DEP

80% van de pluimveemest die wij verwerken wordt geleverd door leden van Coöperatie DEP (Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij). Deze coöperatie is mede-initiatiefnemer en één van de aandeelhouders van BMC Moerdijk. Er zijn ongeveer 400 pluimveehouders aangesloten bij Coöperatie DEP. Dochteronderneming Orgafert BV verzorgt de logistiek van deze pluimveemest.

Wilt u pluimveemest leveren aan BMC Moerdijk?

We vertellen u graag hoe u één van onze leveranciers kunt worden.

Neem contact op met Kris Botte

Veelgestelde vragen

Waarom specifiek pluimveemest?

Pluimveemest is zeer geschikt voor ons verwerkingsproces, omdat deze mestsoort van zichzelf droog genoeg ‘stapelbaar’ is. Er zit voldoende energie in die wij omzetten in elektriciteit en er is geen voorbewerking nodig. Hierdoor levert de verwerking netto energie op.

Kan ik mijn pluimveemest leveren?

Zeker, we nemen hiervoor graag contact met u op. U kunt hier uw contactgegevens invullen.

Aan welke kwaliteitseisen moet de mest voldoen?

Wij accepteren pluimveemest die minimaal 55 procent droge stof bevat. Er mag stro in de mest zitten, maar alleen als deze korter is dan vijf centimeter.

Hoeveel energie komt er uit één ton mest?

Één ton mest levert ongeveer 600 kWh elektriciteit op. Een gemiddelde elektrische auto kan hiermee maar liefst 3.333 kilometer rijden (bij een gemiddeld verbruik van 18kWh per 100 kilometer).

Mijn bedrijf is besmet met vogelgriep, kan ik mijn mest ook leveren?

Als de mest aan de kwaliteitseisen voldoet, kunnen wij deze mest veilig verwerken. U kunt altijd contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.