Duurzaam
Betrouwbaar
Toekomstbestendig

Wij verwerken pluimveemest, produceren hiermee duurzame energie en hergebruiken de waardevolle nutriënten. Zo dragen wij bij aan de energietransitie en een reductie van de CO2-uitstoot. We verduurzamen de pluimveesector en dragen bij aan circulaire landbouw.

Natuurlijk circulair

BMC Moerdijk verwerkt mest, produceert hiermee duurzame energie en hergebruikt de waardevolle nutriënten. Daarmee is ons proces natuurlijk circulair en leveren we een bijdrage aan de
energietransitie en reductie van de CO₂-uitstoot.

BMC Moerdijk

Een betere toekomst

In onze energiecentrale wekken we groene energie op, met zo min mogelijk impact op het milieu. Door de thermische conversie van pluimveemest reduceert BMC Moerdijk de uitstoot van CO₂ jaarlijks met een enorme hoeveelheid. Zo dragen we bij aan de landelijke en mondiale klimaatdoelen én een betere toekomst.

Milieu

Pluimveemest verwaarden

BMC Moerdijk verwerkt jaarlijks 420.000 ton pluimveemest tot groene stroom. Dit doen we met veel aandacht voor de mestkwaliteit. De vierhonderd leverende pluimveehouders produceren de energie die zij zelf verbruiken, plus het energieverbruik voor 45.000 huishoudens.

Mest verwaarden

Effectieve fosfaat-kaliummeststof

Na de thermische conversie van pluimveemest blijft er een hoogwaardige meststof over. Deze milieuvriendelijke meststof bevat waardevolle bestanddelen voor de landbouw. Zo dragen we bij aan een duurzaam nutriëntenbeheer.

Landbouw

We blijven onze unieke bijdrage leveren aan de energietransitie en de verduurzaming van de landbouw in Europa.

Gerd-Jan de Leeuw

Algemeen Directeur BMC Moerdijk