Hoe het begon

De eerste plannen om pluimveemest in te zetten als brandstof voor groene energie ontstonden al in de jaren ’90. In die tijd zochten pluimveehouders een betrouwbare en duurzame bestemming voor hun mest. Tegelijkertijd zochten energieproducenten naar nieuwe mogelijkheden om groene energie op te wekken. Ze vonden samen een oplossing: in 2008 opende BMC Moerdijk als eerste energieproducent met pluimveemest als brandstof op het vasteland van Europa.

Onze missie? Wij verwerken mest, produceren hiermee duurzame energie en hergebruiken de waardevolle nutriënten. Zo leveren wij een bijdrage aan de energietransitie en reductie van de CO₂-uitstoot.

Relevante bijdrage aan een betere leefomgeving

Als innovatief bedrijf biedt BMC Moerdijk veel mogelijkheden voor de ontplooiing en ontwikkeling van technisch geschoolde professionals. De mens, cultuur en mogelijkheden staan bij ons centraal. De medewerkers zijn loyaal en kiezen niet alleen voor BMC Moerdijk vanwege de job, maar ook zeker vanwege hun relevante bijdrage aan een betere leefomgeving.

Uniek proces

In onze energiecentrale in Moerdijk wordt middels een uniek proces continu pluimveemest verwerkt. Zo produceren we groene energie en effectieve fosfaat-kaliummeststof.

Het team

Bij BMC Moerdijk werken circa veertig gekwalificeerde professionals. Een hecht team dat garant staat voor de hoge beschikbaarheid van de installatie. Wil jij ons team komen versterken?

Toekomst

Onze visie is dat circulaire mestverwerking bijdraagt aan zowel de energietransitie als kringlooplandbouw en daardoor aan het behalen van internationale klimaatdoelstellingen. Dit doen we al vanaf onze start in 2008. We streven naar het verder vergroten van onze milieuwinst, bijvoorbeeld door:

  • warmte te leveren naast of in plaats van elektriciteit;
  • de aanwezige ammoniak in pluimveemest er al vóór ons proces uit te halen en hiervan een meststof te produceren als duurzaam alternatief voor stikstofkunstmest;
  • CO₂ af te vangen uit onze rookgassen.

Wij zijn betrouwbaar, pakken en geven verantwoordelijkheid, werken altijd veilig en milieubewust én kijken in kansen. Dat is het DNA van BMC Moerdijk!

Gerd-Jan de Leeuw

Algemeen directeur