Verwerkingscapaciteit BMC Moerdijk neemt toe

BMC Moerdijk heeft de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in onderzoek, installatieverbeteringen en procesoptimalisatie. Hierdoor kan de centrale 10.000 ton meer mest per jaar verwerken omdat de elektriciteitscentrale zeer stabiel draait en jaarlijks beperkt uit dienst moet om onderhoud uit te voeren. Daarom heeft Coöperatie DEP ruimte om voor dit tonnage nieuwe leden toe te laten.

In 2018 tekenden pluimveehouders massaal in voor een tweede termijn van mestlevering. De centrale kan daardoor zeker tot 2030 doordraaien en is daarmee een voorbeeld voor andere sectoren zoals minister Schouten zei bij de publicatie van de contouren voor het nieuwe mestbeleid.

Bewezen betrouwbare lange-termijn oplossing

„Met BMC Moerdijk hebben onze leden nu en in de toekomst jaarrond afzetzekerheid en leveren we een professionele logistieke en administratieve afhandeling tegen een competitieve en transparante prijs. En bovendien leveren onze leden een bijdrage aan de reductie van de emissie van broeikasgassen. Ook blijven belangrijke nutriënten zoals fosfaat behouden voor de landbouw en halen we ongewenste stoffen uit de kringloop”, aldus Wil van der Heijden, directeur van Coöperatie DEP. „Het proces van BMC Moerdijk kan pluimveehouders ook ontzorgen bij onverwachte voorvallen in hun bedrijfsvoering, waarbij in de meeste gevallen thermische verwerking van mest bij hoge temperaturen de meeste en soms enige geschikte oplossing blijkt te zijn.”

Pluimveehouders gevraagd

Voor 2020 is de verwachting dat de grens van 300.000 MWh wordt gepasseerd. Dit is voldoende stroom voor ruim 80.000 huishoudens. Als dit lukt is dit een grote prestatie, zeker omdat de installatie ontworpen is om 270.000 MWh te produceren. Voorheen stond de energiecentrale gemiddeld 30 dagen per jaar stil voor controle en onderhoud. Van der Heijden verwacht dat dat nu 20 dagen per jaar is waardoor ongeveer 10.000 ton extra mest verwerkt kan worden. „Pluimveehouders die nog op zoek zijn naar zekerheid en ontzorging in mestafzet, kunnen zich aanmelden en samen voortbouwen aan ons gezamenlijke succes.”

Een ander positief geluid is de verwaarding van de as die overblijft na verwerking. BMC Moerdijk produceert ruim 55.000 ton as per jaar die buiten Nederland wordt afgezet. De as die onder andere fosfaat en kalium bevat wordt direct ingezet als meststof of toegevoegd aan andere meststoffen voor de akkerbouw in Europa. „De afzet loopt momenteel goed en daar zijn we blij mee. Zo levert dit circulaire proces een belangrijk bijdrage aan de landelijke klimaatdoelstellingen,” zegt Van der Heijden.

Bron: www.pluimveeweb.nl