Gerd-Jan de Leeuw nieuwe algemeen directeur BMC Moerdijk

Gerd-Jan de Leeuw is met ingang van 1 mei algemeen directeur van BMC Moerdijk. Hij volgt Kees de Regt op die wegens pensionering afscheid neemt. De Regt was algemeen directeur sinds 2015.

De Leeuw begon zijn loopbaan bij BMC Moerdijk in 2011 als managementtrainee. Hij studeerde technische bestuurskunde aan de TU Delft en bedrijfskunde aan de Rotterdam School of Management. Vanaf 1 mei zal hij samen met de huidige operationeel directeur Luc Westdorp BMC Moerdijk leiden.

De Leeuw was bij BMC Moerdijk verantwoordelijk voor onder meer de aanvoer en kwaliteit van de pluimveemest. Zo was hij betrokken bij de totstandkoming van de overeenkomst waarmee pluimveehouders vanaf 2018 opnieuw langjarig afzetzekerheid van hun mest verkregen. Ook verkocht hij succesvol de meststof op basis van de geproduceerde pluimveemestas in meerdere Europese lidstaten. Als algemeen directeur gaat De Leeuw zich onder meer richten op het bestendigen en vergroten van de maatschappelijke bijdrage. ‘We zien kansen om die bijdrage te vergroten door de toepassing van reststromen te vergroten en te optimaliseren’, aldus De Leeuw.

We blijven onze unieke bijdrage leveren aan de energietransitie en de verduurzaming van de landbouw in Europa.

BMC Moerdijk is de enige energiecentrale in Europa die pluimveemest omzet in groene stroom en een anorganische meststof. Het bedrijf verwerkt circa een derde van de in Nederland beschikbare pluimveemest en produceert daarmee groene stroom voor de pluimveebedrijven die mest aan BMC Moerdijk leveren én 45.000 huishoudens. De geproduceerde pluimveemestas bevat vooral nutriënten als fosfaat en kalium en wordt als meststof toegepast door akkerbouwers in Europa. De productiemethode zoals toegepast door BMC Moerdijk is bewezen betrouwbaar en levert significante milieuwinst op.

Bron: www.internetbode.nl