Omzetting pluimveemest naar elektriciteit beste vanuit milieuperspectief

Het opwekken van elektriciteit door pluimveemest te verbranden is de beste vorm van mestverwerking vanuit milieuperspectief.

Dat blijkt uit een studie van CE Delft in opdracht van BMC Moerdijk. CE Delft vergeleek 9 manieren waarop pluimveemest van de kip tot en met de akker kan worden gebruikt en onderzocht welke gevolgen dat heeft voor het milieu. Het meest effectief is dat pluimveemest bij de pluimveehouder wordt verbrand en omgezet wordt in stroom omdat dan de restwarmte kan worden benut voor het verwarmen van de stallen. De verbranding van pluimveemest bij BMC Moerdijk scoorde als tweede beste.

Aanbevelingen

CE Delft concludeert dat BMC Moerdijk ook kansen onbenut laat. Zo kan de milieuwinst worden vergroot door de beschikbare restwarmte te benutten. Verder stelt CE Delft dat het vervoer van mest en pluimveemest-as bij BMC efficiƫnter kan.

Bron: www.pluimveeweb.nl