PZEM en BMC onderstrepen het belang van duurzaamheid.

BMC Moerdijk en PZEM zijn een overeenkomst aangegaan voor afname van alle netto geproduceerde elektriciteit en Garanties van Oorsprong van BMC Moerdijk. Het gaat om een exclusieve overeenkomst voor de periode van 16 september 2018 tot en met 31 december 2029 en betreft circa 250 GWh per jaar. Een uniek moment voor zowel PZEM als BMC Moerdijk.

Energiecentrale BMC Moerdijk verwerkt jaarlijks één derde van de totale productie van pluimveemest in Nederland. Door middel van verbranding van de pluimveemest wekt BMC bruto ca. 285 GWh per jaar aan duurzame elektriciteit op. BMC reduceert zowel CO2 als ammoniakemissies en zorgt ervoor dat waardevolle mineralen als fosfor en kalium weer ingezet kunnen worden in de landbouw. Onderzoeksbureau CE Delft heeft aangetoond dat dit voor de verwerking van pluimveemest vanuit milieuperspectief de meest aantrekkelijk methode is.

Bron: www.energienieuws.info